Cases

Fordele og ulemper ved online samt offline markedsføring

15I vores hastigt udviklende konkurrencesamfund er der konstant brug for optimering af måden, vi gør tingene på. Dagens vinderkriterier er morgendagens adgangskriterier, fordi vinderstrategier hurtigt bliver kopieret og videreudviklet af konkurrenter. Derfor skal du konsekvent have fokus på mulige nye udviklingsområder – og samtidig have et godt øje for, hvad der stadig virker af ældre tiltag.